Dzisiaj jest: 15 Lipiec 2020    |    Imieniny obchodzą: Henryk, Włodzimierz, Brunon

bip

 

ePUAP link

baner2

Dokumenty do pobrania

ban2

rodo5

AKTUALNOŚCI

KALENDARZ

lipiec 2020
N P W Ś C Pt S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

KARTA DUŻEJ RODZINY

karta duzej rodzinyW dniu 27 maja 2014 roku Rada Ministrów podjęła Uchwałę Nr 85 w sprawie ustanowienia Rządowego Programu dla rodzin wielodzietnych /M.P.poz.430/ oraz przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych /Dz. U.poz.755/

Celem programu jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych, zarówno przez właściwych ministrów, jaki przez inne podmioty, w tym niepubliczne, które mają zapewnić rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej działalności. Program jest ogólnokrajowy, czyli adresowany do członków rodzin wielodzietnych bez względu na miejsce zamieszkania.

 Beneficjentami są członkowie rodziny wielodzietnej, bez względu na jej dochód:

- rodzic oraz jego małżonek mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, w przypadku gdy dziecko się uczy w szkole lub szkole wyższej-do ukończenia 25 roku życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych-w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem u umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

- rodzic zastępczy lub osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,

- dziecko- w tym dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinna pieczę zastępczą oraz pełnoletni wychowanek rodzinnej pieczy zastępczej, pozostający w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka .

 

Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny, wydawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Od 16 czerwca 2014 roku można składać wnioski o przyznanie Kart Dużej Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie bud. B pok.3 w godzinach 7.30-15.30

Druki wniosków można otrzymać w Ośrodku Pomocy Społecznej , pobrać ze strony www.michalow.pl, www.gops.michalow.pl a także www.rodzina.gov.pl gdzie można również uzyskać szczegółowe informacje dot. Karty i uprawnień.

Do pobrania:

- WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY/WYDANIE DUPLIKATU KARTY DUŻEJ RODZINY -link (pdf)

- Wykaz zniżek

 

 

karta duzej rodziny

 

INFORMACJE NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY

kdr2014

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny wnioskodawca musi okazać się oryginałami bądź odpisami dokumentów potwierdzających uprawnienia do przyznania Karty:

- oryginał decyzji lub odpisu dokumentów potwierdzających tożsamość – w przypadku rodziców,
- akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia ,
- dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce- w przypadku dzieci w wieku powyżej 18r.ż
- dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia,
- postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
- zaświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – w przypadku osób o których mowa w art.37 art2 ustawy o wspieraniu rodziny  i   systemie pieczy zastępczej.

KARTA DUŻEJ RODZINY JEST PRZYZNAWANA BEZPŁATNIE !

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ  
W MICHAŁOWIE BUD.B POK.NR 3 W GODZ. 7.30-15.30

 

 

 

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to) » [Czytaj więcej]