Dzisiaj jest: 30 Wrzesień 2022    |    Imieniny obchodzą: Wera, Zofia, Honoriusz

bip

 

ePUAP link

ban2

rodo5

DODATEK OSŁONOWY

dodatekoslonowy

logo

DODATEK WĘGLOWY

dodatek weglowy

baner2

Dokumenty do pobrania

AKTUALNOŚCI

KALENDARZ

wrzesień 2022
N P W Ś C Pt S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Nabór na stanowisko ASYSTENT RODZINY

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MICHAŁOWIE MICHAŁÓW 115, 28-411 MICHAŁÓW

zaprasza do składania ofert na stanowisko:
 ASYSTENT RODZINY – 1 etat

 

I. Nazwa i adres jednostki:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie, 28-411 Michałów 115

II. Nazwa stanowiska i zadania:

Asystent rodziny-opracowywanie i realizacja planu pracy z rodziną, współpraca z pracownikiem socjalnym, udzielanie pomocy w poprawie sytuacji życiowej rodzin, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych, wspieranie aktywności społecznej rodzin, motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, pomoc w poszukiwaniu pracy, udzielanie wsparcia dzieciom, prowadzenie dokumentacji dot. pracy z rodziną, dokonywanie oceny okresowej sytuacji rodziny, monitorowanie, współpraca z innymi jednostkami, i inne.

 
III. Posiadanie wykształcenia:

a. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
b. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, udokumentowane co najmniej rocznym stażem pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego ds. rodziny i udokumentowane co najmniej rocznym stażem pracy z dziećmi lub rodziną lub
c. wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż racy z dziećmi lub rodziną


IV. Niezbędne wymagania:

1. obywatelstwo polskie
2. korzystanie z pełni praw publicznych,
3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. nieposzkalowana opinia,
5. posiadanie stanu zdrowia powalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
6. kandydat/ka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza nie jest zawieszona bądź ograniczona,
7. osoba wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
8. posiadanie znajomości prawa w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego
9. posiadanie prawa jazdy kategorii „B” i możliwość użytkowania samochodu osobowego do celów służbowych.


V. Wymagania dodatkowe:

1. Wiedza i umiejętności niezbędne do pracy z rodziną wieloproblemową (ubóstwo, bezrobocie, uzależnienia, niepełnosprawności, choroba przewlekła, itp.)
2. umiejętność prowadzenia rozmowy motywującej z klientami do zmiany
3. umiejętność koncentracji na potencjale i mocnych stronach,
4. umiejętność koncentracji na celach i potrzebach zdefiniowanych przez klienta,
5. umiejętność definiowania i konstruowania wizji preferowanej przyszłości,
6. znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych, programów komputerowych Microsoft Office (Word, Excel),
7. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z instytucjami,
8. wiedza na temat prawidłowego funkcjonowania rodziny,
9. umiejętność pracy z rodziną w kryzysie,
10. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
11. umiejętność pracy w zespole,
12. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną.


VI. Preferowane cechy osobowościowe :

1. wysoka kultura osobista,
2. równowaga emocjonalna,
3. zdolność analitycznego rozwiązywania problemów, umiejętności interpersonalne,
4. komunikatywność, empatia, asertywność, odpowiedzialność, obowiązkowość, rzetelność,
5. zaangażowanie i odporność na sytuacje stresowe,
6. zdolności organizacyjne,
7. chęć samokształcenia.


VII. Dokumenty niezbędne do złożenia:

1. List motywacyjny, kwestionariusz osobowy, CV z informacją o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.
2. Oświadczenie o niekaralności,
3. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
4. Kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje.
Z osobami spełniającymi wymogi formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o czym zostaną poinformowane telefonicznie.


Osoby zainteresowane mogą składać dokumenty osobiście bądź też drogą pocztową do dnia 08.04.2022r. na adres:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie, 28-411 Michałów 115 w godz. 7.30-15.30.

Pliki do pobrania

 

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to) » [Czytaj więcej]